Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 41,930.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,630.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 40,880.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,500.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,330.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,420.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 39,340.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 39,480.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,560.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 11,340.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,340.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,400.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,720.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,620.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 39,620.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,650.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,650.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,340.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,340.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,720.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,080.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,080.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,340.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,340.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,720.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 41,300.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,860.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,860.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 43,400.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 42,700.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,080.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,080.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,950.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,950.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,160.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,160.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 41,300.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 41,300.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,460.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,460.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,200.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,200.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,670.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,670.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,900.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 43,680.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 42,000.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,950.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 42,700.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,460.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,460.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,950.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 54,950.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,460.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,460.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,460.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,460.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,100.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,100.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,100.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,100.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,100.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,100.00